is toegevoegd aan uw favorieten.

Maatschappij "IJmuiden" gevestigd te 's-Gravenhage 1876-1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omtrent liet tijdperk tusschen 22 Februari 1879 en 27 Augustus 1890 zij het volgende, slechts met een enkel woord aangestipt.

Om bet belangrijkste te vermelden: in 1879: een verkoop aan het Rijk ten behoeve van de stichting der in dat jaar ontstoken vuurtorens; bouw van het hotel «Willem Barentsz» een hotel, in verband met de toenmaals hoog-

Van die hooggespannen verwachtingen getuigt mede het door den Architect Bert Brouwer in deze dagen ontworpen plan voor de uitbreiding van IJmuiden.

In 1880, overdracht van een perceel ten behoeve van de Protestantsche Kerk, aan het Comité ter Evangelisatie.

In 1881, verkoop van terreinen aan den Staat ten behoeve van het grootsche, der schatkist ongeveer 2V2 millioen gekost hebbende pantserfort aan de Noordzij.

In 1882. op 30 Mei, kwam het belangrijke met den sedert overleden Heer J. C'. Moorman afgesloten contract betredende zandafgraving tot stand, eene exploitatie thans gedreven wordende door de Amsterdamsche Ballastmaatschappij onder beheer van den Heer A. Kramers.

I11 dat zelfde jaar kwam de wet van 19 December 1882 (Stbl. No. 231) tot stand betredende de overdracht dei-

gespannen verwachtingen op breede schaal ontworpen, in de nieeniiig, dat het meer bescheiden llótel Nommer Een, een der oudste gebouwen van IJmuiden, niet aan de behoeften van de toekomst zoude kunnen voldoen.