is toegevoegd aan uw favorieten.

Geboorte- en dooppenningen der Oranjes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Later ontving ik een galvanische reproduktie voor mijne verzameling. De maker is bereid voor verzamelaars galvano's te maken tegen / 4.—.

In Middelburg werd bij gelegenheid der geboortefeesten een kurieuse penning verkocht, 1) veel gelijkende op een doosje tandpoeder, de Vz. is namelijk bij wijze van een deksel om de Kz. heen gewerkt!

Vz. De met een helm getooide, rechts gewend staande nederlandsche maagd, de rechterhand latende rusten op een schild, waarop een allerongelukkigst gekroond leeuwtje, houdt met de uitgestrekte linkerhand een kroon boven een voor haar staande wieg met kind.

Omschrift boven:

spes patria 1909.

Kz. Ter zijde van en onder de schuin tegen elkaar geplaatste, door een koningskroon gedekte wapens van Nederland en Mecklenburg-Schwerin, het opschrift:

JE

maintiendrai

Daaronder, links langs den rand, een zware lauwertak.

Aluminium, hol, 63 m.M., prijs / —.10.

Mijne verzameling.

Volgens mededeeling van een der verkoopers, zouden deze prachtstukken gemaakt zijn door G. Hoekstra, beeldhouwer te 's-Gravenhage.

Den 7den Mei 1909 had in het feestgebouw „Bellevue" te Amsterdam, een feestbijeenkomst plaats van de afdeeling Amsterdam van den Bond van Vrije Liberalen, tijdens welke o. a. de afdeelingsvoorzitter, Mr. Th. Stuart,

1) Later zag ik dit stuk ook te 's-Gravenhage te koop liggen.