is toegevoegd aan uw favorieten.

Delphi

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i) e L r ii i

Ulrielis, Reisen und Fiirsuliuiijjoii in Grieehenland

jzr izr'"et n,istoi,'e"",Jel|,l,es (in de

Pomptow, Heitrüge zur Topograpliie von Delphi.

Bulletin de correspondance llellénique.

't Was tegen den avond. We zaten op het kleine balkon van het

•ut leem gebouwde hotelletje in het schamele dorpje Xieuw-Castri

nietende van het vergezicht, dat zich voor ons oog ontrolde. Diep beneden ons, heel m de verte, ,1e witte huisjes van Itea, rosgeel sc nttei end in de stralen van de ondergaande zon, die goud weerkaatsten ... het donkere, diepblauwe water van «len Corinthische.! zeeboezem. Meer landwaarts in het groote, groene olijfbosch, door hetwelk zich de landweg kronkelt, die van de havenplaats hierheen voert, en dan «le dorre, bruingrijze vlakte, hooger opstijgend tegen de helling, oP -er hoogtepunt Castri gelegen is. Links vlak voor ons een bruine rotswand b.jna geheel kaal. slechts hier en daar met dorre struiken begioeid. De zon daalde; hooger stegen de donkere schaduwen , klimmend

<?n een paarsblauwe nevel, nog gloeiend van de laatste

zonnestralen, onttrok langzamerhand het verre landschap aan onzen Ji». -en gevoel van volkomen eenzaamheid maakte zich van ons iners ei ; geen geluid werd gehoord behalve de vér klinkende klokjes

der kudden geiten, door haar in eene schapevacht gekleede, rder

gehoed Niets rondom ons dan de leemen hutten der dorpsbewoners 6 beschaving vreemd, op uren afstands van menschelijk verkeer t0Cl' Waren ,we ^ler aa|. den voet van den Farnassus, wiens blinkende sneeuwtop ons .hen morgen reeds van verre de plaats onzer bestem,ni,,, S™,, waar eenmaal het machtige, oude Delphi lag, dat met zijne orakels de wereld beheerschte. Hier had eene stad hare huizen en tempels verheven, hier had het heiligdom van Apollo van alle streken der wereld ,1e pelgrims tot zich gelokt, hier was eenmaal «het middelpunt der aarde". Wat rest ons nog van al die vroegere grootheid Ifeeds lang heelt deze vraag archaeologen en reizigers beziggehouden; ,,, den loop der geheele vorige eeuw, om van vrJger •iet te spreken, hebben tal van geleerden op de plaats van het vroegere heiligdom onderzoekingen ingesteld. Het was echter eene moeilijke taak, zich ook maar eenigermate een overzicht van de ruïnen van het ienn, om te verwerven, en diepgaande nasporingen waren vrij wel

ij