is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport aan de commissie van bijstand in het beheer der gemeentewaterleidingen van Amsterdam in zake de exploitatie van de prise d'eau dezer waterleidingen te Leiduin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage 4.

BEGROOTING VAN KOSTEN wegens den aanleg in het Van der Vlietkanaal van de Hoofd-draineerleiding, niet daarbij behoorend tijdelijk Pompstation.

1. Verzamelkom van 120 Meter lengte f 49.500.

2. 6 Toegangskolken van beton 9.500.—

3. 1830 strekkende Meters transportgalerij en draiueer-

leiding 190.000.—

4. 130 bronpijpen mot toegangskolken 36.500.

5. Gegoten ijzeren transportbuis 109.000.

6. Afsluiters met toebehooren 21.000.

7. Helmbeplanting en paden 11.500.

8. Machine- en ketelhuis en bergplaats met schoorsteen /, 20.000.

9. Stoomwerktuigen met centrifugaalpompen „ 40.000.

10. Gereedschappen, 1 locomobiel met centrifugaalpomp,

loodsen en keten „ 45.000.

11. Herstelling en overbruggen 15.000.

12. Onvoorziene uitgaven 13.000.

Totaal ... ƒ 500.000.—

Dit bedrag kan verminderd worden met de kosten van de eerst later te leggen gegoten ijzeren transportleiding 109.000.—

Restant . . . f 451.000.—