is toegevoegd aan uw favorieten.

De toepassing der draadlooze telegrafie speciaal in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den z.g. coherer-kring abcd eveneens heen- en weergaande wisselstroomen.

Deze bestaat uit een geleider, waarin: /'eenige wikkelingen, die niet de wikkelingen van den luchtdraad een transformator vormen, g do coherer, h een capaciteit, i een relais, e een klein element.

De coherer, in 1890 door den Franschen professor Branly uitgevonden, bestaat uit een glazen buisje, waarin twee zilver electroden, die electrisch verbonden zijn aan het metalen buitenbekleedsel van de twee einden van het buisje. De afstand van de twee electroden bedraagt ongeveer Va ii 1 mM. Daar tusschen v is een weinig metaalvijlsel, gewoonlijk 95 % nikkel en o % zilver. De weerstand van dit metaalvijlsel is zoo groot, dat de stroom van het element niet gesloten is. Slingeren in den stroomkring wisselstroomen heen en weer, dan zal in den coherer een spanning optreden, die, zoodra zij groot genoeg is, tusschen de metaaldeeltjes kleine vonkjes doet overspringen, die een geleidende brug vormen. De stroom van het elernentje kan dan passeeren. Ook na het ophouden van de slingerende wisselstroomen blijft de stroom doorgaan. Een licht kloppen tegen de coherer is voldoende om de brugjes te verbreken en de oorspron • kelijke zeer groote weerstand te herstellen.

In den coherer stroomkring is een relais geschakeld, dat aanslaat als de stroom doorloopt. Hierdoor wordt een tweede, sterkere stroomkring gesloten, waarin zich 4 elementen k, de electro-magneet van een MoRSE-schrijftoestel m en van een klopper n bevinden.

Deze beide electro-magneten trekken hun anker aan, waardoor de Morse een punt op den papierband schrijft en de klopper een tik geeft tegen den coherer, waardoor alles in den oorspronkelijken toestand terugkomt.

Houden de wisselstroomen aan, dan activeert de coherer onmiddellijk opnieuw, waardoor een tweede en zoo een serie puntjes op den band afgedrukt worden. Door de traagheid deiverschillende onderdeelen van het MoRSE-schrijftoestel vloeien die puntjes in één tot een streepje.

Bij de inrichting om te ontvangen op gehoor is de coherer