is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige waarnemingen over de werking van water op antimomiumchloruur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om do sterkte dier oplossing (= de oplosbaarheid) te bepalen, werd het volgens bladz 33 bereide zuivere SbCla in een fleschje gebracht en eeu weinig water daaraan toegevoegd, en wel bij drie temperaturen 20° C, 35° C en 50° C.

Na 1, 17o, 2 en 2T/2 uur, ouder herhaald schudden , in een bak niet water van de verlangde

r->

temperatuur gehouden te zijn, werd telkens snel een proefje afgepipetteerd en geanalyseerd, waarbij het bleek, dat, na twee uur op do verlangde temporatuur gehouden te zijn, hot gehalte aan SbCl3 in de oplossing standvastig bleef. (Zio do Tabel VI beneden). Voorts werd zorg gedragen, dat steeds overmaat van vast SbCl.{ op den bodem lag en dat bij de temperatuur van 35° en 50° ook de pipet eenigszins verwarmd was, teneinde het uitkristalliseeren tijdens liet pipettoeren te voorkomen.

Tabel VI. 20°.

Opgelost in

N°. Hocveelh. oplos. Gevonden Sb Gevonden Cl Ber. Mol HjO 100MolH90

1 2229,7 mör. 9 at. 27,02 at. 10.57 mol 85,45 mol

2 2504,5 „ 10,32 „ 30,90 „ 9,28 „ 111,2 „

3 2095,7 „ 14,12 „ 33,30 „ 9,83 „ 113,1 „

4 2099,1 „ 8,04 „ 25,98 „ 7.78 „ 111,0 „

5 1400,4 „ 5,78 „ 17,3 „ 5,2 „ 111,1 „

6 1841,7 „ | 7,64 „ 22,85 „ 0,87 „ 108,3

7 2985,6 „ 42,31 „ 30,94 „ 11,05 111,4 „

Gemiddeld 114,0 mol uit 2—7