is toegevoegd aan uw favorieten.

Het eiland Seran en zijne bewoners

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Ternataansche overheersching, in bloedsmenging duidelijk. De groote Virchow kwam na het bestudeeren van een Alfoerenschedel tot de uitspraak: ,,dasz die Ceramesen in ilirer Hauptmasse keine Papuas sind. dasz sie sic/i aber auch von den eigentlichen Malayen unterscheiden'. Prof. Martin voegt hier echter aan toe: ,.Ich glaube betonen zu müssen, dasz es sich hier urn die Schddel von Strandbewoner n handel te, welche ohne Zweifel gemischt sind und das Resultat der Untersnchung Virchows nicht ohne weiteres auf die Bergalfuren ïibertragen werden darf".

De Seransche bevolking behoort tot drie hoofdstammen : de Patasivva, de Patalima en die van het Oostelijk deel des eilands, die geen bijzonderen naam dragen.

De Patasivva verdeelt men weer in Patasiwa hitam en Patasiwa poetih, d. w. z. in getatoeëerde en niet geteekende P. s. Wat die namen beteekenen is ook al weer onbekend, de bevolking zelve kan ze niet verklaren. Op de Oeliassers noemt men ze ook Oelisiwa en Oelilima. Sizaa beduidt negen, in vele Alfoersche taaleigen, terwijl lima vijf beteekent, evenals in 't Maleisch. De getallen 9 en 5 zijn voor de betreffende stammen dan ook heilig, terwijl oorlogsschattingen betaald worden in veelvouden van die cijfers. Ook gebeurt het wel, dat bij de Patasiwa bijv., na het afleggen van een eed of belofte, men plechtig telt tot 9 en daarbij na het uitspreken van het getal 8 een oogenblik wacht en daarna eerst besluit met „siwa"! Hoe een deel der Patasiwa er toe overging om zich te tatoeëeren en met welk doel, is onbekend. Van Hoëvell vermoedt, dat die mannen, die zich met voorbijgaan van onderlinge veeten wilden te weer stellen tegen de geweldenarijen der O. I. Compagnie, zich, ter herkenning, van een ingeprikt merk in de huid voorzagen en aldus een politieken bond gevormd werd en geheel onmogelijk is dit niet,