is toegevoegd aan uw favorieten.

Het eiland Seran en zijne bewoners

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beschrijving van alle liederen en melodieën zou echter weder eene studie op zichzelf kunnen worden en wij willen met de bovenvermelde hier volstaan, alleen is wellicht nog meldenswaard, dat evenals bij ons, ook de jeugd hier hare onwijze rijmpjes bij het spelen bezit, waarover men zich verwondert, hoe of die toch ontstaan zijn. Als een tegenhanger van het „klassieke „onder de groene boomen, daar ligt een Engelsch schip onzer jeugd, kan b. v. dienen :

Boelan dl dalam pajong Tataroega b 'etclor Nonna datang dan ambon Minta kawin di kantor.

Kawin baik baik Laki-laki bercdom Kembang apa Kembang pi rak Anak laki-laki Djangan takoet viati Anak pcravipoean Mati di haloewan.

De maan is in een ring (letterlijk paraplu)

De schildpad is aan 't eieren leggen.

De juffrouw, die uit Ambon komt

Wil trouwen op 't kantoor.

Trouwen in den vorm.

De mannen slaan op de tifa.

Wat voor bloemen?

Zilveren bloemen.

Jongens,

Weest niet bevreesd te sterven,

Meisjes

Sterven op den voorsteven.