is toegevoegd aan uw favorieten.

Statistische en andere bijdragen tot de kennis van het astigmatisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

astigmatisch is, doch in een koel klimaat zijn astigmatisme verliest, is het volgende.

Iemand van 45 jaar had gedurende een kort verblijf in Indiö van een uitstekend bekend ophthalmoloog een cylinderbril + 1 as verticaal gekregen. Weinige maanden later werd bij zijn terugkomst hier te lande bij hem een hypermetropie van 1 D. zonder eenig spoor van astigmatisme geconstateerd vis. n.c. 1.

Zeer waarschijnlijk heeft hier het knijpen der oogleden het astigmatisme veroorzaakt en is dit voorbijgegaan toen de pseudo-astigmaat niet meer blootgesteld was aan het felle zonlicht.

Terwijl wij hierboven voor het ontstaan van het invers cornea-astigmatisme op hoogeren leeftijd de oorzaak zochten in den verminderden tonus der ooglidspieren heeft Schoen') door het volgende mechanisme een verklaring hiervoor gezocht.

Hij verdeelde de vezels van den musc-ciliaris in buitenste meridionale, binnenste meridionale en circulaire vezels. Het invers cornea-astigmatisme zou nu ontstaan, door dat de buitenste meridionale vezels, die insereeren bij het Schlemmsche kanaal, bij astigmatische accommodatie meer aan den horizontalen meridiaan der cornea dan aan den verticalen zouden trekken, welke laatste in den loop der tijden dien-

engevolge sterkere kromming zou krijgen dan de verticale.

Terwijl het niet onmogelijk is dat de druk der oogleden het physiologisch en sommige gevallen van 't pathologisch cornea-astigmatisme kan verklaren, bewijst aan de andere kant het feit, dat bij het pathologisch astigmatisme

») Die Accommodation-Ueberanstrengung und deren Folgen.

(v. Guaekk's Arch. XXXIII. I.)