is toegevoegd aan uw favorieten.

Statistische en andere bijdragen tot de kennis van het astigmatisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

visus en tevens dat door het dragen van het cylinderglas de visus meestal verbetert.

Prof. Straub's definitie van het regelmatig astigmatisme n.1. „dat dit een gebrek is, corrigeerbaar door een cylinderglas" duidt voldoende aan dat ook hij andere oorzaken verantwoordelijk stelt, voor den relatief dikwijls voorkomenden subnormalen visus na correctie, dan het regelmatig astigmatisme alleen.

In zijn litteratuur-overzicht») van het astigmatisme van 1882—1890, deelt hij mede, dat hem door het keratoscopisch onderzoek van talrijke corneae gebleken is, dat de hoofdmeridianen in het astigmatische oog vaak niet loodrecht op elkaar staan. Bij 70 astigmaten trof hij 24 oogen aan, waar het verschil in stand der hoofdmeridianen met 90°, tien graden of meer bedroeg en wel:

10° 2 oogen 15° 7 „

20" 9 „

25° 2 „

30° 4 „

Een andere asymmetrie komt bij het keratoscopisch onderzoek aan het licht, n.1. dat er niet weinige corneae zijn, waarvan de spiegelbeelden der concentrische ringen van het centrum naar de peripherie toe van den cirkelvorm in den ovaal vorm overgaan; dat dus de cornea in de peripherie sterker astigmatisch is dan in 't centrum.

Sulzer 2) was de eerste die een onderzoek van de breking

') Tijdschrift voor Geneeskunde 1891.

2j Sn./.KH. La forme de la cornée humaine et son influence sur la vKon. Arch-d'oplitlialm. 1891, blz. 4!'1.