is toegevoegd aan uw favorieten.

De perithecium-ontwikkeling van Monascus purpureus Went en Monascus Barkeri Dangeard in verband met de phylogenie der Ascomyceten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 27a geeft zeer onduidelijk weer, hetgeen in de tekst vermeld is. Volgens de teekening zou hier niet van vacuolen gesproken mogen worden.

Behalve Pr. macrosporus is door mej. POPTA ook voor 't eerst de ontwikkeling van Pr. Bellidis nagegaan. De resultaten van dit onderzoek kunnen als volgt worden samengevat:

I. De onontwikkelde chlamydospore is met korrelig, ondoorzichtig protoplasma gevuld, zonder differentieering; ze plasmoliseert met 20°/0 KNOs.

II. De chlamydospore-wand barst en het endosporium treedt door opzwelling naar buiten en groeit uit tot eene lengte gelijk aan driemaal de breedte, maar blijft, wat het basale gedeelte betreft, door exo- en mesosporium omgeven.

III. In het zooeven genoemde basale gedeelte treedt eene groote vacuole op; het overige protoplasme is nog ongedifferentieerd.

IV. In het naar buiten getreden gedeelte van het endosporium treden centraal vele vacuolen op, die zich langzamerhand vereenigen tot een geringer aantal en ten slotte ééne vacuole vormen, omgeven door eene wandstandige protoplasnialaag.

V. Deze laag wordt plotseling verdeeld in een groot aantal radiair gestelde stukjes, elk met cirkelvormige doorsnede, de sporen. Er is gtene tusschenzelf standigheid.