is toegevoegd aan uw favorieten.

Over het verband tusschen de refractie en het brekende stelsel van het oog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Refractie-afwijkingen worden veroorzaakt door eene wanverhouding in de ligging van het achterste hoofdbrandpunt en de retina van het oog ten opzichte van elkaar. Deze wanverhouding kan afhankelijk zijn van verscheidene anatomische of physiologische eigenschappen. De regel echter is, dat de myopie in eene grootere lengte, de hypermetropie in eene geringere lengte van het oog hare oorzaak heeft. Het gevolg hiervan is, dat evenwijdig invallende lichtstralen zich bij den myoop in een punt vóór de retina en bij den hypermetroop in een punt achter de retina vereenigen.

Deze door velen erkende feiten werden door Donders het eerst op den voorgrond geplaatst, waar het gold de oorzaken der refractie-anomaliën te bestudeeren.

In 1858 verschenen zijn „Winke betreffend den Gebrauch und die Wahl der Brillen", in 1860 „Beitrage zur Kenntniss der Refractions und Accommodationsanomalien", in 1862 „Astigmatisme en cylindrische glazen". In 1864 eindelijk zag zijn beroemd werk „Accommodation and refraction of the eye" het licht, dat door de Sydenham Society werd uitgegeven en waarvan in korten tijd talrijke vertalingen verschenen zijn.

De afwijkingen in de lengte der oogas gaven van den refractietoestand van het oog zoo volkomen rekenschap, dat aan het bestaan van afwijkingen in de kromming of in den onderlingen afstand der brekende vlakken in verband met de refractie-anomaliën geen aandacht geschonken werd.

1