is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek omtrent de samenstelling der bismuthnitraten en de evenwichten in het stelsel bismuthoxyde, salpeterzuur en water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?

!

Du uitkomsten dezer proeven waren aldus :

10 gl._ z10 Aard van het gevormde Samen-

verwarmd met: kristallijne zout. stelline.

10 ar. water kristallen als fig. 11, uitdooving lü° -15° 1—1—1

fo / J 1 \

30 „ „ mengsel van kristallen tig. 11 met recht \ en e(;1| wei„jg

uitdoovende kristallen fig. 12 ( 10 -9- 7

50 „ „ bijna uitsluitend kristallen als fig. 12 ge- ( gn we;njg

mengd met enkele 10°—15° uitdoovende | 1—1—1

100 „ uitsluitend als fig. 12 10—9—7

( 10—9—7

200 „ „ mengsel van fig. 12 en fig. lfi ^

240 „ „ uitsluitend als fig. 1(> 6—5—8(9)

Somtijds werden bij de laatste koncontratie toch nog enkele kristallen van 10-9—7 waargenomen.

li. Het basische zout 2 — 1—1.

Wij hebben gezien dat de kristallen van 6—5—8(9) met water op het waterbad verwarmd, of gekookt, allengs gedeeltelijk in grootere kristallen van hetzelfde zout overgaan. Vervangt men de vloeistof echter eenige malen door een gelijke hoeveelheid water, zoo worden de kristallen troebel en vallen uiteen. Zet men het uitkoken zoolang voort tot het water zoo goed als geen bismuth oi salpeterzuur moei opneemt, zoo bemerkt men dat de kristallen zijn uiteengevallen in een fijn kristallijn poeder, (fig. 20.)

Een bepaalde kristalvorm was echter niet voldoende waar te nemen, Be kristallijne stukjes, die meestal eenigszins zeshoekig waren, vertoonden allen onder het mikroskoop een sterk lichtend puntje in het midden, en tusschen gekruiste nicols een donker kruis. Dit verschijnsel maakt het zeer