is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek omtrent de samenstelling der bismuthnitraten en de evenwichten in het stelsel bismuthoxyde, salpeterzuur en water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3". Het zout 6 Bi203. 5N205 .8(of 9)H20 kan ontstaan: a. door de schubjes met moederloog van bepaalde sterkte in aanraking te laten bij de gewone temperatuur. Aldus verkrijgt men betrekkelijk groote reclit uitdoovende kristallen (fig. 13), optisch negatief, met een grooten assenhoek, hoogst

waarschijnlijk rhombisch.

Aan deze kristallen werd door de vroegere onderzoekers

ten onrechte de samenstelling 5-4-9 toegekend.

b. bij hoogere temperatuur b.v. door Z10 met 24 deelen water op een waterbad te verwarmen tot het neerslag kristallijn is. De kristallen zijn dan veel kleiner, en vertoonen zich als kleine rechthoekjes (fig. 166).

c. door de schubjes 1-1-2 in veel koud water op te lossen als dan kristalliseert na één of meer dagen uit de vloeistof eveneens het zout 6-5-8(9) in den vorm fig. 16a en 166. Wascht men de kleine rechthoekige kristalletjes van dit zout op een filter uit, zoo gaan ze in een grooteren vorm (fig. 17) over. De samenstelling blijft echter dezelfde en wordt niet - gelijk in de litteratuur wordt opgegeven 4-3-9.

Het watergehalte van het zout 6—5 staat nog niet va.it. Ik vermoed dat de kristallen, zooals fig. 13, 9 H20 bevatten, en die zooals fig. 16, 8 H.2Ü.

4°. Het tot nu toe onbekende basische zout 10 Bi203 . 9N205 . 7 H20

kristalliseert eveneens in recht uitdoovende kristallen (fig. 12), die echter onder het miskroskoop een anderen indruk maken