is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek omtrent de samenstelling der bismuthnitraten en de evenwichten in het stelsel bismuthoxyde, salpeterzuur en water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worpen worden. Men mag aannemen dat liunne uitkomsten, waardoor zij tot het bestaan dezer zouten zijn gekomen, onbetrouwbaar zijn:

a. Door hunne gebrekkige methode van analyseoren.

b. Door eene verkeerde wijze van drogen en door uitwasschen, waarbij de zouten reeds N.205 of H.20, of beide verloren, zoodat zij mengsels of gedeeltelijk ontlede zouten analyseerden.

8°. Het z.g. Magisterium Bismuthi der Pharmacopoeae heeft een wisselende samenstelling welke in de verschillende handboeken meestal verkeerd is opgegeven.

Yan de verschillende isothermen geeft fig. 2 eene voorstelling.

Ik bepaalde vier takken der isotherme bij 20°.

De vaste phase op tak I is het basische zout 1—1—2, die op tak II het basische zout 1 — 1 — 1, op tak III het neutrale zout Z10 en op tak IV hot neutrale zout Z3.

De takken I en II snijden elkander in een punt eener quadrupellijn. De juiste ligging van dit punt is niet bepaald, het moet gelegen zijn in de nabijheid van x.

Tak I is labiel er dan tak II en wordt dan ook door twee minder labiele takken vervangen namelijk: tak I' en tak II', die elkander zullen snijden in een punt eener quadrupellijn in de nabijheid van y. — De vaste phase op tak I' (onge-