is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over tinamalgamen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U P.

Bladz.

INLEIDING 1

HOOFDSTUK I.

A. Bepaling dee smeltlijn langs thermischen weg . . 11

B. Dilatometrische proeven 20

C. Analysen en mikroskopische waarnemingen .... 21

HOOFDSTUK II.

Electromotoriscii gedrag der tinamalgamen 31

HOOFDSTUK III.

Stolling en omzettingen bij lage temperatuur. Onderzoekingen

naar de grauwe tinmodificatie bij de amalgamen.

1. Thermische bepalingen bij afkoeling tot — 40° . 50

2. Discussie der resultaten 59

8. Optreden van het grauwe tin . . 63

4. Dilatometrische waarnemingen over het omslag- en

eindstolpunt "9

HOOFDSTUK IV.

Interpretatie der gezamenlijke omzettingen bij afkoeling

der amalgamen 79

A. Eerste onderstelling 80

B. Tweede onderstelling 80

C. Derde onderstelling 90

RESULTATEN 95