is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over tinamalgamen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maal iets van eene omzetting bemerkt. Bjj 0° schijnt er geen verschil te bestaan tusschen grauw en wit tin, wanneer zij naast niet veel kwikzilver voorkomen (zie oplosbaarheidsbepalingen dezer beide modificaties (blz. 66) en 't gedrag van den dilatometer met 25 at. % grauw tin gevuld.)

De figuur zou nu aangeven dat amalgamen van 100 — 0.3 at. °/o tin bij den overgang van den vloeibaren in den vasten toestand witte mengkristallen afzetten van 100 — 60 °/„ gelegen op de lijn BE (bij ongeveer 15° is de samenstelling

6