is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de betrekking van het bekken der anthropoiden tot dat van den mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bekkengordel zulke belangrijke verschillen aanwijst, waar zoo groote overeenkomst wordt gevonden tusschen de naburige deelen, den romp en de achterste ledematen, dan ligt het voor de hand dat men de verklaring dier sprekende verschillen zal hebben te zoeken in de veranderde functie die het bekken als steunapparaat in den verticalen stand gekregen heeft. Die andere functie voert met zich eene verandering der statische invloeden, die op het bekken inwerken, dat zijn de druk van den romplast, de tegendruk der femurkoppen, de tractie en richting van spieren en ligamenten, de druk der buik- en bekkeningewanden, die alle meewerken de beenige deelen zoodanig te wijzigen, dat ze hun nieuwe taak naar behooren kunnen volbrengen.

De bekkens der Primaten leenen zich tot eene reeks van vergelijkende beschouwingen, al naar gelang men zich bepaalt tot de phylogenie, de morphologie, de