is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de betrekking van het bekken der anthropoiden tot dat van den mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

= 2Va. Biceps femoris = Vastus externus. Gracilis > Semitendinosus. Het gewicht der Flexoren van de knie staat tot dat der Extensoren aldaar als i 50 : 100.

Gaat men al deze gegevens na, dan moet zich de overtuiging vestigen, dat de hier besproken spieren weinig van die bij den mensch verschillen, daargelaten het onderscheid tusschen de buigers en strekkers, waarop zoo straks de aandacht zal worden gevestigd. Die indruk is echter maar ten deele juist, omdat de onderzoekers in het algemeen slechts gelet hebben op de kwalitatieve verschillen met de menschelijke musculatuur en minder op de kwantitatieve. Zoodoende maken de gegevens niet den indruk dien ze behoorden te maken, dat is dien van een spierstelsel, waarvan de verhouding tusschen buigers en strekkers eene andere is, maar ook — en dit is inderdaad een essentieel verschil — waarvan de totale ontwikkeling, zooals dit blijkt uit de tabellen van Langer, verre bij die