is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de betrekking van het bekken der anthropoiden tot dat van den mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op rekening van de spieren, die een achteroverslaan van den romp verhoeden, dat zijn voornamelijk de M. ileo-psoas en de spieren van den voorsten buikwand, welke laatste zooals men weet in de staande houding gespannen zijn. Vraagt men, waarom de romp dan eene neiging vertoont achterover te slaan, dan ligt het antwoord opgesloten in de beschouwing der betrekking tusschen de rompzwaartelijn en de femorale steunlijn. Wordt nu de romp bij de voortbeweging eenigszins voorwaarts gebogen om de verticaal uit het lichaamszwaartepunt vóór het steunvlak te laten vallen, dan wordt daardoor in de eerste plaats de ventrale musculatuur ontlast en dat niet ten koste van de dorsale, omdat bij geringe neiging voorwaarts — in de richting der beweging — deze in den bewegingstoestand niet tot voorover vallen aanleiding geeft en dus niet ten volle behoeft gecompenseerd te worden, wat wel het geval zou zijn in den ruststand. Verder bezit het lichaam in de ligging van de zwaartelijn achter de steunlijn eene uitnemende inrichting tot het instellen