is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthropathia tabica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sieke vorm af. Het algemeen klinische voorkomen is een geheel ander; de ontstekingsverschijnselen en de ook af en toe voorkomende stoornis in het algemeen welbevinden maken dat deze gevallen zonder dwang met de klassieke niet onder één hoofd gebracht kunnen worden. Toch bestaan er in hun verloop verschijnselen die bewijzen die ze tot de tab. arthropathie behooren; of is een deel van hun verloop geheel overeenkomstig dat der klassieke arthropathie.

Yele, zeer vele gevallen zijn niet anders op te vatten dan als gecombineerd uit verschillende der genoemde vormen. Het bestaan dezer gecombineerde vormen schijnt mij overigens meer ten voordeele dan ten nadeele der voorgestelde indeeling te pleiten. Het wijst aan dat er bij het zeer uiteenloopende van het klinische voorkomen der verschillende gevallen der arthropathie, toch eene continuïteit bestaat tusschen de gevallen, eene continuiteit die zich laat constateeren van af de meest enkelvoudige aandoening tot aan de extreme degeneratie toe.

In het hoofdstuk der pathogenese hoop ik enkele aanknopingspunten met de klinische indeeling te kunnen aanwijzen.