is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthropathia tabica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samen met die van het regeneratievermogen. Wanneer een insult het organisme of het orgaan treft kan of het weerstandsvermogen zóó groot |zijn dat geene evenwichtsverstoring intreedt öf zóó klein dat de evenwichtsverstoring zich wèl vertoont. In het laatste geval uit het weerstandsvermogen zich in deregeneratie die het organisme of orgaan volkomen of onvolkomen in den vroegeren toestand terugvoert. Dit regeneratievermogen volbrengt dan in het algemeen twee dingen, vooreerst het wegruimen van het beschadigde en voorts het opbouwen van de oorspronkelijke organisatie.

De regeneratie verloopt zeer vaak onder het min of meer duidelijke beeld der ontsteking.

Evenals men hot weerstandsvermogen grooter of kleiner aantreft, vindt men kwantitatieve verschillen in het regeneratievermogen.

Bij het tot stand komen der tabetische arthropathie schijnt de daling van het weerstandsvermogen der gewrichten den voornaamsten rol te spelen. Zooals ik boven reeds uiteenzette is die daling in het weerstandsvermogen tegen mechanische invloeden duidelijk, kan die in een groot aantal der beschreven gevallen geconstateerd worden. De functie b.v. kan een zeer schadelijken invloed uitoefenen, kan als trauma werken.

Nadat de schadelijke mechanische invloed heeft ingewerkt en zeer spoedig daarna de aperte arthropathische toestand is ingetreden (de zwelling), treedt een geleidelijk en wel meestal snel verval van het gewricht in d. w. z. het regeneratie vermogen is onvoldoende om den normalen toestand te herstellen; meestal blijkt van regeneratie niets (afwezigheid van alle ontstekingsverschijnselen, atrophische degeneratie) of bijna niets (hypertrophische degeneratie eveneens zonder ontstekingsverschijnselen.)

Zoo de daling van het weerstandsvermogen voor mech. invloeden duidelijk is, die voor andere schadelijke invloeden (koude vatten) is waarschijnlijk, getuige de klinische waarnemingen.

Dat verminderde weerstandsvermogen komt bij tabeslijders niet alleen aan de gewrichten voor, maar ook aan andere