is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthropathia tabica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan te duiden, dat zoowel het weerstandsvermogen tegen mechanische invloeden als dat tegen infectieuse agentia is gedaald. Het eerste blijkt uit het ontstaan der zweer, het tweede uit de geringe neiging tot genezing ook bij zeer tegemoetkomende behandeling.

Waar men na chloroformnarcose maniacale toestanden ziet optreden en dagenlang onstilbaar braken, blijkt het weerstandsvermogen van sommige zenuwcentra gedaald te zijn.

Ook het slijmvlies van blaas en nierbekken is vaak abnormaal laedeerbaar aangetroffen.

Ik neem aan dat het weerstandsvermogen staat onder den invloed van het centrale zenuwstelsel, dat het dalen kan wanneer het centrum ziek is of wanneer door onderbreking der periphere geleiding het centrum van het lichaamsdeel is geïsoleerd.

Hoe men zich het mechanisme, het tot stand komen der trophische stoornissen moet of kan voorstellen, dat wensch ik in het midden te laten. Klemm ') geeft hierover beschouwingen die dunkt mij de mogelijkheid van het bestaan van zulk een mechanisme duidelijk in het licht stellen.

Goldschneider"') bereikt een zelfde resultaat dooi' te onderstellen onregelmatige vasomotorische reflexen ten gevolge van lijdende centripetale banen.

Charcot kent van dit centrum met betrekking tot de trophische stoornissen eene zoo te noemen zelfstandige invloed toe, althans beschouwt hij het als een hoofdkantoor.

Klemm en Goldschneider beschouwen het centrum als de plaats waar de prikkel van centripetaal centrifugaal wordt; dus als het schakelbord van een telefoonstation.

De bovengegeven klinische classificatie is met deze voorstellingen der pathogenese van het arthropathisch proces wel te verbinden.

De rudimentaire gevallen vat ik op als gevallen met licht

') Klemm. Ueber die Arthritis deformans bei Tabes und Syringomyelie. Deutsche Zeitschrift für Chirurgio Bd 39. 1894.

3) Nothnagels' Handbuch.