is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het ternaire stelsel

AgNOs — Ntr — H20, waarin 18 monovariante en 9 nonvariante evenwichten werden gevonden.

De samenstelling der gasphase is niet onderzocht. Alle onderzoekingen werden verricht bij atmospheerdruk en deze was steeds grooter dan de eigen dampdruk der stelsels. Nemen wij, om den invloed hiervan na te gaan, als voorbeeld het binaire stelsel Ntr. — HjO. Stel dat bij bepaalde temperatuur in evenwicht zijn: 2 vloeistoflagen, met deze twee lagen kan nu nog eene gasphase evenwicht vormen; dit geschiedt b.v. wanneer de stoffen in eene afgesloten ruimte zijn, zonder lucht. Dan bestaat een monovariant stelsel, d. w. z. bij bepaalde temperatuur zijn de druk van het stelsel en de samenstelling van elk der phasen volkomen bepaald.

Bij verandering van temperatuur veranderen de druk en de samenstellingen. Het verband tusschen druk en temperatuur, druk en samenstelling, temperatuur en samenstelling, wordt voor elke phase voorgesteld door lijnen in een p-t-diagram, een p-c-diagram en een c-t-diagram; '). Dit zijn de tripellijnen.

Bij mijne proeven waren de in evenwicht zijnde stoffen niet in afgesloten ruimten, maar in open vaten. Boven de twee vloeistoflagen was dus de lucht en niet eene met de vloeistoffen in evenwicht zijnde dampphase, terwijl de druk één atmospheer bedroeg.

Er bestond dus feitelijk evenwicht tusschen 2 phasen, opgebouwd uit 2 componenten. Dit is een divariant evenwicht, d. w. z. bij bepaalde temperatuur kan de druk, en daarmede de concentratie der verschillende phasen, eene reeks waarden aannemen. De gevondene concentraties zijn dus die, die behooren bij den druk van één atmospheer, en de lijn die in een c-t-diagram de concentratie eener phase bij verschillende temperaturen aangeeft, heeft betrekking op een divariant stelsel, bij constanten druk beschouwd.

Nu is echter bekend, dat de invloed van den druk op de samenstelling der vloeistofphase zeer gering is. Het verschil der concen-

l) p = druk, t = temperatuur, c = concentratie.