is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit c en b (maatanalyse).

i c.c. der NaCl. opl. is aequivalent aan = 16,36 mgr, AgN03

en a (gewichtsanalyse) had gegeven 1 c.c. der NaCl opl. is aequivalent aan 16,29 mgr- AgNOs

De bepaling van het barnsteenzuurnitril werd verricht zooals door Schreinemakers is aangegeven. *) De nitriloplossing werd in eene Kjeldahlkolf met eene overmaat van sterke NaOH oplossing gedurende 3 kwartier tot nabij het kookpunt verwarmd, waarna de NH.f afgedistilleerd werd en opgevangen in getitreerd H„S04 aq. De overmaat van het H2S04 werd met getitreerd NaOH aq. bepaald, met lakmoes als indicator.

Alvorens de oplossing met KOH te behandelen, moest hieruit eerst het zilvernitraat verwijderd worden. Immers dit werd door de natron als oxyd neergeslagen en de mogelijkheid bestond dat dit oxydeerend op het ontstaande NHS zou inwerken en zoodoende te kleine resultaten veroorzaken. Bij proefanalyses bleek dan ook dat dit soms, vooral bij een hoog AgNOs gehalte, werkelijk het geval was. Wel is waar gaf de analyse in dezelfde oplossing, waarin de eene maal nitril bepaald werd zonder, een ander maal met het AgNOs er in, een enkelen keer dezelfde cijfers voor het Ntr.-gehalte. Maar daartegenover stonden andere, waar het Ntr.gehalte veel, soms tot 20% te laag uitviel. Ik heb dus steeds bij de te analyseeren oplossing eene overmaat geconcentreerde NaCl oplossing gevoegd, dan even tot 8o° a ioo° verwarmd om het gevormde AgCl te doen samenpakken en vervolgens afgefiltreerd en met warm water uitgewasschen.

De titer van de voorgelegde V10 n. H3S04 opl. werd gesteld op eene NaOH oplossing, die voor het terugtitreeren gebruikt werd. Deze werd gesteld op oxaalzuur.

De kleurovergang van rood op blauw bij het titreeren van zure op ammoniakale reactie is lang niet zoo scherp als de

1) Zschr. f, Phys. Chemie XXIII 417.