is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel V.

Zx bepaald door restmethode. V R K S

T % AgNOj °/0 Ntr. % AgNO, % Ntr. °/,AgNOs X Ntr. °/0 AGNOg

26,5° 47.1 32,6 5I,8 32,5 ±67,4

26.5 46,2 37,2 57.95 34,3 55,1 35-° ±68,3

20 38,0 iö.o 53,0 24,35 45,7 20,0 +68,0

12 42,1 9,40 40,8 18,85 ±67,7

De volgende AgN03 bepalingen werden gedaan in kristallen, die, zonder fijnwrijven, gedroogd waren.

Tabel VI.

AgNO3 bepalingen in Zv.

No. °/0 AgNOg 1. 67.07.

68,23.

69,78.

Bereidingswijze van Zx.

De verbinding Zlt in water opgelost, kan stabiel uitkristalliseeren tusschen + 30 en + 50°. Boven 50° kristalliseert Z2, beneden 30 H1 mede uit. Bij 50° bevat de oplossing + 91,5 deelen zout op 8,5 deelen water. Het zout kan dus gemaakt worden door bijeen te voegen 62 deelen AgNO.3 + 29,5 deelen nitril + 8,5 deelen water, mits de oplossing niet beneden 30 gekoeld worde. De kristallen verdragen uitwasschen met water van gewone temperatuur.

Zj heeft geen smeltpunt; bij 76,3° splitst het zich in Z3 + vloeistof. (Vergel. blz. 29).

De samenstelling der ternaire verbindingen wordt in het óe hoofdstuk besproken.