is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het evenwicht Zl 4 Z2 + L (+ D) (E in fig, 2) T: 76,3°. Samenstelling van L + 37"A, Ntr.

Uit de ligging van dit overganspunt volgt, dat Z2 geen smeltpunt heeft, maar dat bij verwarming van Z2 bij 76,3° de reactie plaats heeft:

Zj = Zj + L.

De waarnemingen zijn niet bij hooger temperatuur doorgezet. De massa werd n.1. vrij snel bruin, wat inwerking van AgN03 op het nitril aantoonde. Vooral was dit het geval wanneer, om het AgNO.3 dat nieuw toegevoegd was, in de strooperige vloeistof te doen oplossen, langer tijd op hooger temperatuur moest worden verwarmd.

B. HET STELSEL NITRIL-H20.

Het stelsel Nitril-water is door Schreinemakers beschreven. ') De tripellijnen zijn voorgesteld in fig. 3.

Het gehalte aan nitril is van rechts naar links uitgezet op de as NW. WT is de temperatuur-as.

Schreinemakers geeft de concentratie in molecuul-procenten op. Ik heb deze in gewichtsprocenten omgerekend. Op milimeterpapier uitgezet, zijn voor eenige temperaturen de samenstellingen graphisch geïnterpoleerd; deze zijn in de onderstaande tabellen met * gemerkt.

P en S zijn de smeltpunten der vaste componenten, dus P bij o° en S bij 55,3°.

Van P gaat naar lager temperatuur het evenwicht:

IJS + L (+ D) (tripellijn Pa)

in a is een quadrupelpunt (eutectisch punt) bij — 1,2°. De reactie is daar

IJS + Ntr. L.

1) Zschr. f. Phys. Chem. XXIII, 418.