is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Het evenwicht Z2 + Zj + L (+ D).

Tabel XV.

Samenstelling det vloeistoffen in dit evenwicht (<quadrupellijn ey in fig. 5).

T °/o AgNOa °/.. Ntr. T °/o AgNOs °/o Ntr.

e -2,0° 12,8 2,595 26,5° 50,6 20,5

e-2,0 12,8 2,69 33 5f>.i 24-8

12,1 26,1 7,65 4!>5 59>7 27>&5

20 40,2 14,6 5° 62'° 29'6

20 40,3 14.4 59>5 63,05 31 >9

26,5 50,8 20,6 ƒ 76.3 ± 63.O ± 37.o

Ook deze lijn is in fig. 7—7' geteekend.

Bij omstreeks 70° heeft het AgN03-gehalte een maximum. In fig, j eindigt de lijn op de zijde van den driehoek in het punty, het reeds in het binaire stelsel AgNO„-Ntr. besproken overgangspunt, waar de phasen Z3 Zj +• L (-H D) in evenwicht zijn. y is de hoogste temperatuur, waarbij het genoemde evenwicht bestaanbaar is. *)

De raaklijn uit Zj getrokken aan ey raakt deze lijn in een punt waar de temperatuur ± 26° is. Beneden die temperatuur is ey dus smeltkromme, daarboven omzettingskromme.

1) Van Rijn van Alkemade, Zschr. f. Phys. Chem. XI, 289 e.v., en Schreinemakers

t, a. p. XII, 73 e.v.