is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwarmen alles vloeibaar gemaakt, en een thermometer er in gestoken, geheel zooals bij de bepalingen van het stelsel AgXOoNtr. Dan werd een druppel water toegevoegd. Bij afkoeling scheidde zich eerst het zout Zi af, in fijne kristalletjes. Bij verder koelen ontstond het hydraat Hx. Op het oogenblik dat de eerste naald van het hydraat ontstaat is de vloeistof, die al met Zj in evenwicht was, ook in evenwicht met hydraat, en behoort dus op de quadrupellijn. Men vindt dus op die wijze eene temperatuur der quadrupellijn.

Evenals wanneer vaste stof uitkristalliseert in eene vloeistof, waarin nog geen andere vaste stof was, daalt hier de temperatuur meestal eerst tot voorbij het gezochte punt, om dan op te loopen en eenigen tijd te blijven staan, of zeer langzaam te dalen. Het is meestal onmogelijk te zien, of eene kristalnaald van Hj tusschen de reeds bestaande van Zj ontstaat. Men moet zich dus geheel op het oploopen of stilstaan der temperatuur verlaten.

Door zulke proeven in de nabijheid van dit maximum werd, telkens na toevoeging van i of 2 druppels water bij de massa van vloeistof en Zlt voor de temperatuur waar uitkristalliseerde, gevonden:

28,1°, 30,1°, 30,8°, 31,0°, 31,3°, 31.250. 3i.i°. 30,8°.

Voor de maximum-temperatuur wordt dus gevonden ± 3Ï130,

De samenstelling der vloeistof wordt in de figuren 5 en 7 — 7 door / aangegeven. I moet, zooals boven werd besproken, liggen op de lijn ZjHj (of haar verlengde). Hieruit volgt dat omgekeerd de samenstelling van Hj op de lijn moet liggen, waarvan bij de bepaling der samenstelling van H, wordt gebruik gemaakt.

Uit fig. 5 blijkt, dat de reactie bij de maximum-temperatuur is:

Hi Zx + Ll. !)

De verbinding Hx zal dus bij verwarming bij i 31,3° geheel omgezet worden in Zj in evenwicht met vloeistof van de samenstelling door l aangegeven.

I) LLbeteekent: vloeistof van de samenstelling l.