is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer een complex van volkomen droog AgNOs + Ntr., van de samenstelling door x aangegeven, wordt afgekoeld, zal dit bij de temperatuur van x zich in + AgNOs splitsen en geheel vast worden. Bevat het complex water, maar zoo weinig dat de samenstelling nog rechts van de lijn NHX ligt, dan zal bij afkoelen de massa bij de temperatuur van 2 stollen tot Zi + Hx H~ Ntr.

Het is mogelijk dat dit bij de volgende, reeds op blz. 25 vermelde proef werd verwezenlijkt.

Ntr. en AgN03, in den exsiccator boven Pa06 gedroogd, werd te samen gewogen, zóó dat de schijnbare samenstelling was: 23,9% AgNOs, 76,1 % Ntr. Bij afkoeling van deze vloeistof ontstonden eerst bij 15,1° de naalden, onmiddellijk daarna stolde de massa terwijl de temperatuur tot 15,4° opliep en daar bleef terwijl alles vast werd.

Lag bij deze proef het complex werkelijk rechts van de lijn NHx dan is naast Hx eerst Ntr., en bij iets lager temperatuur Zl ontstaan, waarbij de massa geheel vast werd. Deze temperatuur zou dan die van het quintupelpunt z zijn.

Lag echter het complex links van de lijn HXN dan is geen Zl ontstaan en behoort het gevonden punt op de lijn vz t'huis. De massa kan dan niet bij de gevonden temperatuur geheel vast worden, er moet eene geringe hoeveelheid vloeistof overblijven, iets wat echter onmogelijk is waar te nemen.

De temperatuur van 15,4° is de hoogste die op de lijnen vz en zx is gevonden. Ze wordt voor die van z aangenomen en zal daar slechts weinig van verschillen. De temperatuur van x ligt natuurlijk iets hooger. De temperatuur van x, 2 en van het maximum op vz zullen onderling wel geen o,i° uit elkander liggen.

7