is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stof bij 9,6° met de naalden in evenwicht geschud. De analyse der vloeistof gaf: 18,3 °/c AgNOs, 78,1% Ntr.

Dit is dus de samenstelling der vloeistof die met Hj + Hx in evenwicht is bij y,6", bij benadering het laagste punt der lijn iv en kan voor de samenstelling de vloeistof in het quadrupelpunt v genomen worden.

De gevonden samenstelling voor v ligt even links van de lijn NH^ Op de lijn pv voor Ntr. + Hj + L (+ D) komt dus juist geen temperatuur-maximum in stabielen toestand voor.

In v is de reactie:

Hj + Ntr. -^> Hx + U.

Bij afkoeling zal dus de reactie zoolang bij constante temperatuur plaats hebben tot óf Hx óf L„ op is. In het ie geval doorloopt L verder de lijn vp; in het tweede geval wordt de massa vast. In het eerste geval ligt het complex in den driehoek HjNz', in het tweede geval in driehoek E^H^N.

Wanneer we de resultaten der in dit hoofdstuk vermelde onderzoekingen samenvatten, dan zien we dat van de in fig. 21 geteekende quadrupellijnen en quintupelpunten het volgende bekend is.

Het quintupelpunt i voor Zx +■ Hx + Hx + L (+ D) ligt bij ± 26°. De samenstelling van L is nog niet bekend.

De quadrupellijn vi voor Hj + Hx L (+ D) loopt van v naar i naar hooger temperaturen.

De quadrupellijn imz voor Zj + Hx + L (+ D) heeft een temperatuur-maximum in m bij ± 27,6°. De samenstelling der vloeistof in dit maximum is niet direct bepaald. Het gedeelte mz dezer quadrupellijn nadert zéér dicht bij de zijde AgN van den driehoek.

Het quintupelpunt z voor Zj + Hx + Ntr. + I- (+ D) ligt in de onmiddellijke nabijheid van x bij eene temperatuur van ± 15.4°.

Het quadrupelpunt x voor + Ntr. + L (+ D) ligt bij iets