is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de waarneming no. 2 der 2de reeks bleef eenmaal bij 'tafkoelen het ontstaan van dubbelzout uit, er ontstonden toen 2 lagen in minder stabielen toestand bij 1,35° (no. 2'). Bij 7,5° is dezelfde vloeistof met dubbelzout in evenwicht.

In fig. 25 zijn de resultaten dezer bepalingen graphisch uitgezet.

Als abscis is genomen de temperatuur, als ordinaat het nitrilgehalte der vloeistof. Het punt a geeft de waarneming met de AgNC>8 oplossing van i,i4°/oaan; de lijnen VS, SRP en PU zijn door de punten getrokken, die de waarnemingen der 2de reeks aanduiden. MQ en QD evenzoo door die der 3de reeks. SV en QM geven vloeistoffen aan die met verbinding, SRP en QD die met eene andere vloeistof, PU die met nitril in evenwicht kunnen zijn.

De verbinding bestond uit naalden ; het was, zooals later bleek, Hi.

De lijn SRP vertoont eenige overeenkomst met de lijn e'qe\ in fig. 3. Ook hier geeft ieder punt eene vloeistof aan, die met eene andere in evenwicht kan zijn, er bestaan echter groote verschillen.

In fig. 3 geven de 2 snijpunten der lijn éqex, met eene lijn loodrecht op de T as, gepaarde vloeistoffen aan. In fig. 25 is dit echter niet het geval; de gepaarde vloeistof van eenig punt der lijn zal daar in 't algemeen op de lijn niet voorkomen. In fig. 3 is de temperatuur, door het punt q aangegeven, eene kritische mengtemperatuur, de vloeistof eene kritische vloeistof. In fig. 25 ligt eene kritische vloeistof beneden de hoogste temperatuur der lijn SRP. Deze hoogste temperatuur (± 45,5°) kan men de absolute mengtemperatuur van Ntr. met AgNOs-opl. van 8,76" U noemen, omdat het de hoogste temperatuur is, waarbij eene AgNOsoplossing dezer sterkte met Ntr. een stelsel van 2 lagen kan vormen.

In fig. 3 zijn de punten ex en e' gepaarde quadrupelpunten, in fig. 25 zijn P en Q dat niet. P geeft eene vloeistof L„ aan, behoorende in het monovariante evenwicht Ntr. + LN f Lw (+■ D) bij ± 15°, Q eene vloeistof Lw van het evenwicht H] + L„ +

I) Daar deze zaken reeds meermalen in den breede zijn uiteengezet, o.a. door Schreinemakers voor het stelsel alcohol-Ntr.-water (Zschr. f. Phys. Chemie XXVII blz. 95 e.v.) en nog onlangs door Meerburg voor, alcohol-triaethylamine-water (Proefschrift. Leiden 1901) zal ik mij hier tot de mededeeling der hoofdpunten beperken,