is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of zijn het secundaire verbindingen van een cerebraal olfactorisch centrum met het epistriatum. liet antwoord hierop hangt daarvan af hoe men de oorsprong dezer vezelen beschouwd, waarover verschil van meening mogelijk is.

Romano, die deze kruising bij Scyllium beschreef, zag er in een commissuur tusschen corticale reukcentra, wat alleen dan in mijn object het geval zou kunnen zijn, indien men het als epistriatum beschreven gedeelte ook corticale functies toekende, zooals bij amphibien en reptilien de cortex op t epistriatum overgaat en wat daarom bij Selachiers niet per se uitgesloten is. Ook botazzi, die de kruising reeds voor Romano beschreef en haar terecht een decussatie en ^een commissuur noemde, gelooft niet dat ze directe olfactorische banen zou bevatten, wier kruising hij alleen in de commissura anterior (basalis) zag. Beide beschouwen de decussatie als een functioneel analogon van het corpus callosum, wat ze echter in geen geval zijn, indien men met Edinger onder calleuse vezelen zulke verstaat, die de niet olfactorische corticale lagen met elkaar verbindt.

Catois beschrijft ze als »fibres affectées a la voie olfactive«, waarover zeker geen twijfel is en beschouwt ze terecht meer als psalterium dan als calleuse vezelen, daar het immers onderlinge reukschorsverbindingen zijn. Ik voor mij meen ze te moeten beschouwen als gekruiste verbindingen tusschen de area olfactoria posterior en het vrij veel meer distaal, iets meer mediaal en iets meer ventraal liggend epistriatum. Toch wil ik ook niet uitsluiten dat misschien een gering gedeelte der directe olfactorische vezelen erin kruist. De epistriatum-verbinding der olfactorische vezelen zou hier dus in zooverre anders zijn dan bij de I eleostiers, waarbij een gedeelte (mediaal) der directe reukstralingen zonder tusschenkern gekruist en ongekruist eindigt in 't epistriatum, dat bij Galeus canis het meerendeel der olfactorische vezelen, zoo niet alle in de regio olfactoria posterior derzelfde zijde, die zeer lang gestrekt is, eindigt en nu een secundaire neuroon dit gebied weer gekruist en ongekruist verbindt met het