is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Hieraan moet ik toch nog een baan toevoegen, wier oorsprongsplaats eveneens in dit gebied ligt, waar zij zich uit eenige kleine, compacte, merghoudende bundeltjes verzamelt (fig. 39, 40) om zich vervolgens langs den ventriculus tertius achterwaarts te begeven en in 't voorste gedeelte der lobi inferiores te eindigen (fig. 41, 42): tr. lobo-cinereus brevis.

Wat de tweede groep, de sacctis vasculosus vezelen aangaat, zoo was reeds door Stieda, Ussow en Rabl Rückhard gewezen op het fijnstrepig tusschenweefsel der saccus vasculosus plooien bij de Teleostiers. Van al deze onderzoekers vermeldde alleen Ussow hij, dat het voor zenuwweefsel hield. goronowitsch beschrijft bij Acipenser een ganglion in 't infundibulum, dat vezelen van den saccus ontvangt en wederom secundaire verbindingen met hooger gelegen centra zou hebben en ook johnston noemt bij de Ganoïden twee, bij de Cyclostomen één zenuwbaan, die, afkomstig van den saccus, waar hare vezelen in verbinding traden met het ciliendragend epitheel, zich naar 't voorste gedeelte van den thalamus begeeft, wat reeds tien jaar voor hem door Herrick (C. L.) bij Carpiodes was waargenomen, die ook »strongly ciliatedc epitheel als binnenbekleeding van den saccus infundili vertoont. 1) Inderdaad nu bevindt zich zulk streperig, zich met paracarmijn sterk tingeerend weefsel, tusschen de plooien van den onderzak en verzamelt zich aan de insertie van dien zak a. d. thalamus, zijdelings van de verbinding met den derden ventrikel, om zich dan onder den bodem van dien ventrikel een eindweegs naar voren te begeven en daar te eindigen.

Waar het eindpunt dezer vezelen ligt, of welke verbindingen zij eventueel aangaan durf ik niet te zeggen. Het scheen mij toe, dat ze in de mediaanlijn kruisen, doch ik zal daaromtrent

i) Door Boeke werd kort geleden reeds bij larven van Murena c'liendragend zintuigepitheel in de ventrale iufundilair wand waargenomen. Het lijkt mij meer dan waarschijnlijk, dat dit het is wat la: er in den saccus voorkomt.

5