is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er van onderen in en boven uittreedt, om dan met den tractus rotundo- lentiformis naar voren om te buigen en »n t kerngebied, subventriculair, achter de commissura postenor in de nuclei lentiformis en corticalis te eindigen. Deze tra' tus rotundo-lentifortnis, reeds boven ter loops vermeld bij de comm. hor., wordt ook door Catois beschreven, die hem gelijkstelt met de »Dorso-laterale ventrale Zwisschen hirnbahn*

van haller. .

Hij toch beschrijft ook zulk een nucleus rotundus-baan als

zijn oorsprong hebbende »en arrière de la commissure blanche

postérieure«, meent echter, dat ook vezelen van dezen tractus door den nucleus rotundus heenloopen en in de commissura inferior eindigen. Waarschijnlijk heeft hij vezelen der commissura horizontalis ermede verwisseld.

Als ook tot den nucleus rotundus proprius behooren moet ik ten slotte de reeds meermalen genoemde, korte maar groote, compacte merghoudende baan vermelden, die zich om de periferie van den kern leggend, haar zoo te zeggen bedekt met een merglaag en zich daarna in den nucleus subrotundus en het stratum griscum lobi inferioris proprius begeeft, daarin eindigend. Merkwaardiger wijze vind ik deze

laatste, in Gadus zoo sterk ontwikkelde baan, niet bij EdinGER

noch bij Catois vermeld, terwijl zij toch reeds bij Bellonci zoo voortreffelijk is afgebeeld en door DaVID beschreven. Herrick vermeldt althans: »fibres, embracing the mdulus from all sides, except dorsad, so that it is difficult to dis-

tinguish special tracts«.

Nu ik hiermee de verbindingen van den nucleus rotundus proprius vermeld heb en die zijner »Nebenganglien«, om met EdinGER te spreken, heb beschreven, wil ik nog van deze plaats gebruik maken, om een mededeeling van HERRICK, die ik aanvankelijk zelf ook meende te kunnen bevestigen, te rectificeeren. Deze, overigens zoo nauwkeurige onderzoeker, vermeldt toch als tot den nucleus rotundus (of nidulus ruber, zooals hij en ook johnston die noemt) behoorend »a direct medulla tract, springing from the above mentioned (commis-