is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een kort resumé der baanverhoudingen kunnen volstaan, terwijl ik voor de fijnere studie der gangliencellen en de verhoudingen der verschillende neuronen onderling, naar de dissertatie van alchei. en naar de werken van Neumayer, Fusari, Mirto, Van Gehuchten en Bellonci verwijs, die hunne onderzoekingen over de structuur van het tectum grootendeels aan GV^V-preparatem verrichtten (Bellonci aan osmium-praeparaten).

De bovenste merglaag van het tectum opticum wordt gevormd door de directe opticusvezelen zelve.

Met deze vezelen vermengen zich de in het voorste laterale gedeelte van het tectum intredende vezelen van de commissura minor HERRICK, commissura supra-optica dorsalis.

Direct onder deze vezellaag, die medio-dorsaal ook de fibrac tcctalcs N. optici bevat, liggen als tweede merglaag de vezelen van de bracchia tccti, die in verbinding staan met eerstgenoemde laag.

Deze bracchia tccti bestaan uit i hoofdgroepen, een kleinere, dorso-mediaal gelegen en een grootere, lateraal gelegen. De 1 latste hoofdgroep laat zich weer splitsen in twee bundels, één, die meer dorso-lateraal en één, die ventraal ligt. De laatste is onder de ventrale opticuswortel tot in 't meest caudale gedeelte van het tectum te vervolgen. De bracchia eindigen, zooals ik bij de beschrijving der tusschen-hersenen overtuigend kan aantoonen in het corpus geniculatum laterale.

Laat ik thans de diepere tnerglagen van het tectum beschrijven.

In de eerste plaats kan ik als onderste laag een platte maar zeer breed in fronto-dorsale afmeting zich bijna in 't geheele tectum bevindende laag vermelden, (lig. 45, 48), d e dan ook terecht als lantina commissuralis tccti beschreven wordt, en waarvan enkele der voorste merg-vezelen blijkbaar in verbinding treden met ganglien-cellen van den torus hngitudinalis. waarin ik dus AüERKACH's aangave voor de forel, waar deze torus ook bij het volwassen dier geen vezelen krijgt, niet kan bevestigen voor den kabeljauw.