is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

celgroep aanduidt, die mediaal in de andere, plattere cellaag van de ementia overgaat, welke cellaag als nucleus lentiformis mcscnccphali is beschreven (dit gebied wordt onderling door de commissura posterior, pars media, verbonden), een juistere naam daar zij de platte vorm ervan weergeeft. Beide cellagen, die in elkaar overgaan, worden door AUKRBACH aangeduid onder den naam van »basale grijze stof«.

Ik zou den naam torus semicircularis liever laten varen en daarvoor den naam van Rabï, RüCKHARD en Herrick : Kcollicnlust. overnemen. Deze colliculus is een bepaalde, distincte celmassa, die ik verder bij den fasciculus longitudinalis lateralis zal behandelen en waarin ik het homologon van het corpus quadrigetninum posterius zie.

Laat ik thans voortgaan met de beschrijving van die fibrae profundae tecti, die niet aan de lamina commissuralis of aan de commissura posterior deelnemen.

Deze, de lemniscus-ve zelen, verzamelen zich uit het geheele overige gebied van het stratum profundum, langzamerhand tot een lateraal, tusschen brachium laterale tecti en stratum zonale emenentiae medialis gelegen bundel, fig. 44 (niet genummerd). Dit zijn de meest frontale lemniscus vezelen, die dan ook het meest lateraal blijven gedurende hun geheel verloop in de middenhersenen en niet aan de commissura ansulata deelnemen. De meest frontale vezelen van den lemniscus kruisen geen van alle, waarin ik met EDINGER, die deze zaken voortreffelijk beschreef. overeenstem.

De thans volgende groep, die, om zijn laterale ligging te bereiken door den colliculus moet heen breken, vezelen afgeeft aan en ontvangt van den nucleus lateralis mcscnccphali, die den colliculus vormt, wat ook door JOHNSTON bij Acipenser geconstateerd werd, is de eerste kruisende groep (fig. 48, 49).

Deze kruising, geteekend in fig. 50, vindt, y.ooals men daarin ziet reeds plaats daar, waar nog de insertie der lobi inferiores vrij omvangrijk is. Dit is een feit van belang om te noteeren.