is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

De lobi anteriores der Teleostiers bevatten bestanddeelen, die bij de Selachiers in het pallium voorkomen.

Dit blijkt uit hunne caudale vezel-verbindingen.

VI.

De centripetale en centrifugale opticus-vezelen, zoowel als de bracchia tecti, zijn door Krause voor de beenvisschen juist beschreven.

Slechts is zijn twijfel omtrent de fasciculi mediales nervi optici ongemotiveerd. Dit zijn bij Gadus aanvankelijk mediobasaal verloopende, daarna met de commissura minor hkrrick in de oppervlakkige laag van het tectuin eindigende centripetale opticus-vezelen.

VII.

Het geheele statische centrum der Teleostiers en Selachiers staat met de motorische kernen van midden-hersenen, medulla oblongata en medulla spinalis in verbinding door middel van in den fasciculus longitudinalis posterior loopende vezels, zooals dit voor hoogere vertebraten voor een gedeelte ook is beschreven.

VIII.

De verhoudingen, zooals ze bij Teleostiers en Selachiers zijn, pleiten er voor, dat de tong der hoogere vertebraten, wat de smaak-vezelen betreft, geinnerveerd wordt van uit één kern, den smaakkern, door middel van den glossopharyngeus en de pars intermedia Wrisbergi van den facialis.