is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van den duur der vochtverversching in de voorste oogkamer bij het konijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans wil ik laten volgen de uitkomsten eener reeks proeven door mij gedaan, ter bepaling van het chloorlithiumgehalte in de voorste oogkamer, nadat de cornea verschillende tijden met een oplossing van 2 °/0 chloorlithium in aanraking was geweest. Telkens zijn de waarden gevonden bij de oogen van één dier tot een paar gecombineerd :

i: 2Q.000 == 0,003448% na 31 minuten.

1: 26.000 = 0,003846% » 61 „

1: 134.000 = 0,000746 % „ 15 „

1: 64.000 = 0,00156 % „ 75

1 : 125.000 = 0,0008 % <> 3° »

1: 53.000 = 0,001886 ft/o » 7° »

1 : 150 000 = 0,000666 % » 15 »

1: 83.000 = 0,001205% „ 45

1: 100.000 = 0,001 % » 3° »

1 : 45.000 = 0,00222 % » 60 »

1 : 10.000 = 0,01 % „ 27

1: 6.000 = 0,0166 % » 120 »

1: 64.000 = 0,001562%,, 35 „

1 : 45.000 = 0,0022 % » 60 »

1: 80.000 = 0,00125 % „ 28 „

1 : 45.000 = 0.0022 % » ^5 »

1 : 14.500 = 0,00689 % „ 63

1 : 11.400 = 0,008772 % » I22 »

1 : 26.000 = 0,003846 % » 60 „

1 : 10.000 = 0,01 % » 128 »