is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van den duur der vochtverversching in de voorste oogkamer bij het konijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De normale vocht-verversching in de voorste oogkamer geschiedt langzamer, dan men op grond van de proeven van Leber e. a. meent te moeten aannemen.

II.

Verontreiniging van den humor aqueus door vreemde agentia of ontstekings producten, bewerkt versnelling van den normalen vochtstroom.

III.

Een bewijs, dat de voorvlakte van de iris vocht afscheidt, is nog niet geleverd.

IV.

Het therapeutisch effect der door Mellinger ingevoerde subconjunctivale injecties van keukenzout-solutie, berust op een versnelling van den vochtstroom in het oog.

V.

Slechts in enkele gevallen van myopie van zeer hoogen graad, die niet door glazen te corrigeeren is, en daardoor ongeschiktheid tot werken veroorzaakt, is de verwijdering der lens geïndiceerd; in alle overige gevallen zij men gedachtig aan de uitspraak van Donders, die de lensverwijdering uit hot myopisch oog een „strafbare Vermessenheit" noemde.

VI.

Door het nuttig effect der chirurgische operatie zoowel, als door het physiologisch experiment wordt bewezen, dat de darm-resectie gèèn nadeeligen invloed heeft op de normale peristaltiek.