is toegevoegd aan uw favorieten.

Plankton van Noordzee en Zuiderzee

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het plankton voor, dat men geneigd is ze als echte planktonvormen te beschouwen. Doorgaans uiet talrijk; maar het zijn kleine vormen, die gemakkelyk door de mazen van het net slippen.

Soortsbestemmingen heb ik bij dit geslacht uiet uitgevoerd.

In de Noordzee, de Waddenzee en de Zuiderzee.

76. Rliizosolenia alata Btw.

Van Heurck, Traité des Diatomées, 1899, bl. 416, PI. 33, fig. 887 en 888.

In Maart plaatselijk vrij talrijk; in Aug. bereikt zij haar maximum en komt dan soms zeer talrijk voor.

Zij schijnt in ons gebied bezuiden den 53sten breedtegraad niet te kuunen aarden. In de planktontabellen van Cleve voor Helder staat zij uiet vermeld en ook door mij werd zij er niet gevonden.

Bijna uitsluitend vond ik de gracillimavorm. Iu Aug. 1904 trof ik de soort in auxosporeuvorming aan en waren onder de zeer talrijke gracillimacellen slechts zeer enkele corpulenta-individuen gemeugd. De doorsnede der auxosporen bedroeg 16 die van de forma corpulenta 12—16 fjt.. Plankton, waarin Rh. alata uitsluitend als f. corpulenta aanwezig was, is mij uit ons gebied nog niet onder de oogen gekomen.

77. Rliizosolenia calcar avis Schultze

Van Heurck, Traité des Diatomées, 1899, bl. 415, PI. 33, fig. 884.

Tot dusver alleen in de Waddenzee en een enkele maal langs de Holl. kust door mij waargenomen van Juli tot Dec. Zeer gewoou bij Wieringen in Okt. 1903; ontbreekt in de Zuiderzee.

78. Rliizosolenia delicatula Cleve

Cleve, Plankton of the North Sea, etc. in 1898, K. Sv. Vet. Akad. Handl., Bd. 32, n°. 8, 1900, bl. 28, fig. 11.

Deze soort werd in 1897 iu plankton van Helder ontdekt door Cleve en door hem (in 1900) afgebeeld en kort en onvolledig beschreven (van den celinhoud bijv. wordt niets meegedeeld). Op hoogere breedten komt deze soort met haar duidelijk randstandig geplaatsten stekel en haar weinig talrijke, tamelijk groote chromatophoren niet voor. Eeu verwante soort, de door een middelstandigeu stekel en talrijke kleine chromatophoren gekenmerkte Rhiz.