is toegevoegd aan uw favorieten.

De mengkrystallen bij natrium-sulfaat, -molybdaat en -wolframaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter glas uit gesmolten kwarts, dat minder door de gesmolten zouten wordt aangegrepen. Verhitting van de belichtingslens en microscooptafel was door een glasplaatje en asbesthlaag geheel te voorkomen, het objectief werd beschut door een kwartsglasplaatje boven op het oventje en was door een koperen koelmantel omgeven, waardoor water stroomde. Een verhooging van het microscoop-statief over ca (> cm. is zeer aan te bevelen om het objectief niet noodeloos bloot te stellen. Een versfrootine van öO tot 70 maal is voldoende; daarvoor

O ö

was de objectiefafstand bij mij 2 cm.

De temperaturen werden gemeten door de thermoelement-draden van onderen af in den cylinder te voeren, met de soldeerplaats vlak onder het objectglas. Op deze wijze kan het laatste gemakkelijk verwijderd worden.

Wegens de snelle temperatuursaanname door het element is de aangifte op den galvanometer bij de verhitting hooger dan de temperatuur van het zout; bij nauwkeurige stroomreguleering is deze afwijking zeer te beperken, zooals ook het geval was bij de langzame afkoeling door stroomvermindering. Ik schatte de nauwkeurigheid der temperatuursbepaling op 25°, gebruikte de temperatuur echter slechts ter orienteering.

Het oventje had 12 Ohm weerstand (welke echter met de temperatuur veranderlijk is) en gebruikte om inwendig op ca 800° te komen 3,5 a 4 Ampère. De draad heeft dan echter al een veel hoogere temperatuur en werd deze inwendig nog verder opgedreven, dan oxydeerde het Ni zich zeer merkbaar. Een groot aantal verhitting;en voerde ik steeds met denzelfden draad uit.