is toegevoegd aan uw favorieten.

De mengkrystallen bij natrium-sulfaat, -molybdaat en -wolframaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en smeltwarmten der componenten en de differentieele mengwarmte in de vloeibare en in de vaste phase (d. i. de toe te voeren warmte om éen grammolecule van de éene component homogeen te mengen met oneindig veel van een bepaalde vloeistof of mengkrystal). Deze formule geldt voor isomorpke stolling over het geheele concentratiegebied, met of zonder onderbreking, was dus in het hier besproken geval niet toe te passen.

Een reeks optische waarnemingen bevestigde dat van 0—12<y0S de krystallisatie tot duidelijk dubbelbrekende /3-krystallen plaats vindt, bij hooger S-gehalte tot zwak dubbelbrekende *-krystaIlen. 1) Ook geven de warmteeffecten bij de stolling een aanwijzing, dat de vloeibare phase tot twee verschillende krystalsoorten vast wordt in verschillende concentratiegebieden. Bij berekening van den tijd der halte op de afkoelingslijn, vermenigvuldigd met de afkoelingssnelheid, per gram genomen, werden n.1. de volgende verhoudingsgetallen g-evonden:

7 dt _ dt

dz pGr gram dz pei* Sram

W 3,4 80 W 20 S 3,1

05W 5S 3,0 75 25 3,3

90 10 3,0 70 30 3,4

80 11 3,7 05 35 3,4

88 12 3,3 00 40 3,0

35 15 3,0 50 50 3,0

Bij hooger S-concentraties maakt het optreden van het krystallisatie-interval de bepaling van den tijd onzeker en voor ons doel is de verdere berekening niet noodig. Weer blijkt, dat van zuiver W af de krystallisatiewarmte

Dat hier van x-krystallen gesproken moet worden, vindt zijn bewijs in het nog te bespreken binaire stelsel M-S.