is toegevoegd aan uw favorieten.

De mengkrystallen bij natrium-sulfaat, -molybdaat en -wolframaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I)e mengsels met 5 en 8 % S, die onderzocht werden om over de ontmenging in de 7-krystallen verdere gegevens te verkrijgen, vertoonden na de aanmerkelijke halte voor den x-y overgang geen spoor van vertraging bij de afkoeling. De ontmenging vindt dus haar eindpunt tusschen deze en de vorige doorsnede.

De doorsnede (7M 3W)—S toonde zich in volkomen analogie aan het M—S grensstelsel, zooals fig. VII plaat I en de volgende tabel bewijzen:

Stolling. 0verSf g (3—y. *~ys x—S. °nt'

x—/ï. ' en x—s. menging

j . j ' i: y-kryst.

Begin, Einde Beg n Einde. Begin Einde. Begin. Einde Begin Einde.

TM 3W f384 084 670 — 581 581 ;470 —

98 (TM 3VV) 2S 683 083 622 — 596, — 240 —

95 5 681 681 593 585 I treedt

90 10 1380 680 568 563 | niet

80 20 6T6 676 525 521 meer op'

T0 30 675 675 490 488

60 40 <37 7 67T' 438 42S j

50 50 691 6T5 1382 — 1

40 60 T22 6T8 — — j|

S 888 j j | j 239

Een continue stollijn met minimum bij ca 30 % S en (575°; een driehoekig gebied voor de /3-krystallen, tot hooger temperatuur zich uitstrekkend dan in het M—S stelsel; het beloop van den x-y overgang zooals die zich door het geheele ternaire stelsel voortplant; zeer sterke verlaging van den y-5 overgang door S-toevoeging.

Van 5 tot 20 0/0 S werden tusschen 400 en 500° nog eenige geringe vertragingen bij de afkoeling gevonden; dergelijke ook bij de volgende doorsneden eenigermate. De plaats dier vertragingen bij verschillend S-gehalte in dezelfde doorsnede of bij vergelijking van verschillende