Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1ste AFDEELING.

X i c n » opgenomen werken.

Si-harfenort t. . Vocabulaire militaire. Sammlung militar:- -lier Ausdrtï:ïe in systematischer Ordnung. 3"Aufl. Mit Abb. Berlin. Ii<12. Svo.

Softon Delmer F.i, A military word and phrase book. 4 ~~ Sammlung milïxarischer Ausdrücke in systematischer Ordnung. Mit Abi. Berlin. 1912. Svo.

SI Thomson (L. TT. J. K.i en II. v. Soetcrmeer Vos, Een

4 volksleger. (TPro en Contra" Serie VII, n°. 9). Baarn. 1912. Svo.

S9 Les armées des principales puissances au printemps- de ~4~iyll. Paria. 1911. Svo.

05 De militiewet sooals deze is aangenomen door de Tweede A I Kamer der Staéen-Generaal. 'sGrav. 1911. Svo.

_9S Abel (F. E. I. JL), Militiewet (1912). Met alg. overzicht, A 2 tabell. opgaven. alph. reg. en aanteek. 's Grav. 1912. Svo.

108 Raa (F. J. G. tem en F. dc Bas, Het Staatsche Leger

1 1568—1795. Bewerkt onder toezicht van den Chef van den Generalen 5la£. Dln. Breda. 1911—... . Svo. *

Doel I. Van het Vgin van den opstand tegen Spanje tot het vertrok van den jjraaf v-.ll Leicester (15G3—15SS). Met portret, pl. en kaart.

179 Kaulbars, Rapport sur 1'armée allemande. Traduit du russe

2 par G. Le Marc-hand. Paris. 1S7S. Svo. *

1

Sluiten