Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

543 Voorschrift betreffende den dienst der optische stations bij A - liet veldleger. Breda. 1912. Svo. «

548 Voorschrift betreffende den dienst der telcphoonstations B 1 "bij liet Veldleger. Breda. 1912. Svo. *

553 Aller (C.), L'aviation militaire. Ed. nouvelle et complétée.

2 Avec lig. et pl. Paris. 1911. Svo.

553 Picliot-Duclos, Reconnaissances en aéroplane. Théorie; cas

3 concrets; propositions. Avec cartes et grav. Paris. 1912. Svo.

554 Dudok van Heel (A.), Wielrijdersafdeelingen en haar ge6 bruik. Met afb. en schetsen, 's Grav. 1912. Svo.

561 Bos (31. J. E.), Ontwerp leerboek der tactiek. De oorlog

4 tegen den Inlandschen vijand. Breda. 1912. Auiogr. *

563 Friscli (R. J.), Guerre d'Afrique. Guide-annexe des règle-

4 ments sur le service en campagne et de manoeuvres. Avec fig. 4e Ed. Paris. (1912). Svo.

563 Nigmann (E.), Pelddienstübungen für farbige (ostafrika-

5 nische) Truppen. Mit Skizz. Daressalara. 1910. Svo.

62S Oberliolzer (J. C. L.), .Eene methode voor het uitwerken 22 van tactische opdrachten, en voor het opmaken en uitgeven van bevelen, met de daaraan verbonden tactische en technische eischen. Breda. 1906. Svo. *

639 A. H., Les manoeuvres impériales allemandes en 1911.

2 Leurs enseignements. Avec cartes. Paris. 1912. Svo.

639 Overzicht van de legermanoeuvres in 1911. Met bijl. 'sGrav.

3 1912. 8vo. *

662 Toulorge, Le service d'état-major en campagne. Avec pl.

4 Paris. Svo. .

Première Partie: Avant la bataille. 1912.

832 Uitgewerkt voorbeeld van eene driemaandelijksche ver4 antwoording van eene compagnie infanterie. Breda. 1912. Polio. *

SS2 Beschrijving van de uniformen, de tenuen en het paarde2 tuig van de landmacht. (Naar aanleiding van het Kon. Besl. van 7 Sept. 1912, N°. 41). 'sGrav. 1912. Svo.

Sluiten