Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1375 Rc-cueil Militair: De verschenen afleveringen.

1362 Instructiön voor tijd van vrede: Deel I. 1911. *

13S4 W'-rkIiedenroyle:nont-Landmacht. herdruk 1909: Iste Wijst2 gingsblad 191-2. *

14-SO $:hietvoorschrif: der Infanterie: 1912. *

U81 Sehietboekje: 191?. *

1450 Reglement mitrailleurs M. 'OS: Ontwerp 1912. *

A 5

1150 W apen voorschrift mitrailleur M. 'OS: 1912. *

A 9

1497 Reglement op de exercitiën der Infanterie: Eerste gedeelte. 19 hl * — Tweed-: gedeelte. 1912. *

1509 Reglement op den inwendigen dienst der infanterie: 1912. *

1S12 Handleiding tot de kennis der artillerie voor de cadetten van dat wapen:

Afdeeling Techniek. Hoofdstuk III. Geschut met toebehooren. Ticeede deel. Munitiën en affuiten. Met atlas ito. Door J. G. Tinbergen en L. de Ridder. 1912. *

Afdeeling Techniek. Hoofdstuk III. Geschut met toebehooren: Aanhangsel. Geschutstelsels en artillerie van eenige vreemde mogendheden. Met pl. Door J. G. T inbergen en L. de Ridder. 1911. *

ISIS Beknopte handleiding tot de kennis der artillerie voor de 1 cadetten der infanterie, cavalerie en genie. Breda:

Eerste Deel. Algemeene inleiding tot de kennis der Artillerie, het Nederlandse^ geschutstelsel en het XederlandschIndische geschutstelsel. Met atlas 4 to. Door B. Port hein e 1911. *

1843 Berlin, Handbuch der Waffenlehre: 3' Aufl. 1912 1

1S54 Handboek voor de Bereden Artillerie: 1e en 3e Deel 1911 *

1

Sluiten