Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Söö Handboek " «ting-Artillerie 1010: Opgaaf van wijziging' >> 11)12. *

2i'3t"> Handloidir.- •■•r <le officieren van wapening, moester-* goweernv.ik ; -zwaardveger: KM. *

Jiioi' Voorschr::: .-.t beheer en het onderhoud van df draag-

1 bare war-.".: -.. ia gebruik bij de korpsen van het Leger: 1012. *

2'.'82 Voorschrift : beheer en liet onderhoud van de draagbare

2 wapenen r-•.■ruik bij de landweer: Tweede wijziging*blad 1912.

2032 Voorschrift Jende het verstrekken van patronen 1011: B 1 Opgav : gingen 1012. -:i

2174 Mt'morial ;■ udres et salpètres: Tomcs 14 < > 15. 1007— 1008. 1000—' > 10.

2452 Beknopt ovt.t. ht der proeven en oefeningen, die in het .jaar 1910 b: wapen der Artillerie hebben plaats gehad. Breda. 1011. * — Idem in het jaar: HM. Breda. 1012. * — Klapper: r.veede en Derde aanvullingsblad. *

2559 Handleiding ~.or het beheer van het artillerie-materieel van het veiliger. Hoofdstuk I. 1910: Tweede en derde Opgave van ~ziging en 1011 en 101$. *

Idem Hoofd-:. II en III. 1910: Tweede Opgave van wijzigingen 101-2. *

2560 Reglement v::r de Bereden Artillerie: Ontwerp 1012. *

5

2560 Reglement vr de Bereden Artillerie. Aanhangsel voorde

6 Rijdende Artillerie: Ontwerp 1012. *

2576 Werkvoors< hrirr Torpedo dienst: II. 1911. *

2

2577 Leidraad vo : de levering van benoodigdheden ten dienste der Artilkrivlarichtingen. Eerste Afdeeling. Algemeene voorwaarden: Eerste opgave van wijzigingen 1911. *

2577 Prijzen van irrilleriematerieel. (Prijzenboek 1911): 2e en

1 Opgave ■:i/. wijzigingen en Bijvoegsel. *

Sluiten