Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w . i Nr.

I3.-«:cK m>oi net houwen van » iii kazernemont voor oen bataljon infan-

t. rio te HurderwUk t><- gvd.) 2850-1»

— \ooi net bouwen v.iu «n kazernemont voor liet Depot van liet

\\.ipe» i|i-r Konink!, Marechaussee te Apeldoorn ("i* god.) 2S5C—70

Bond. Ned. - voor lichii:::-. ^v'Ke opvoeding 1338—21

G.

(a:;i!'.'gus van boeken in X :: li-Nederland verschenen van den vroegsten

Uid tot op lieden 7005—4

Cavalvrie-Eegloment H'IJ 1570—"

F.

Feld-Pionierdionst aller WarT-n 2935—•!

G.

Gesteinsuntersucliungen, Bautechnische — 047^—5

H.

Nr

Handleiding voor den vestingoorlog. "S03—5

Haven, De — van Rotterdam 5518—°

L

Nr

Infanterie, L' — en un volume....." 1423—A 3

J.

Jaarverslag der tinwinning op Banka... r.o-9* » i Journal télégraphique 7290-1

L.

Nr

Leidraad voor do africhting van het artilleriepaard 2560—9

— voor het rtfkunstig onderricht by do Bereden Artillerie 2500—10

- voor het theoretisch onderricht v. h. telegraafpersoneel in de natuur-

kunde (Mil. telegraphie). 2949—7

Livre, Le — du gradé d'infanterie 14<>3_A 4

M.

Mavors, Maandschrift -ïcq—"

Mededeelingen van het bureau voor de bestuurszaken der Buiten'

bezittingen

Militiewet, De — (1912)

Mitteilungen ausdem lliner.-geolyg. Institut der Kgl. Technischen Hoch' A1

schulo Berlin ki-i_r

Monumenten, De Ned. - van gésel',i'edé.'il^ o„'kunst'5367-1

Sluiten