Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6973_Het vijftigjarig bestaan van de wet op liet middelbaar 1 onderwijs. Met portr. (Bijvoegsel v. h. Weekbi. voor gymn er. middelb. onderwijs 1U18). Amersfoort. Svo.

0060 Pa>ut (J-l) De opvoeding van den wil. Naar de Fransclu1 uirgave bewerkt door T. v. d. Tu uk. Zwolle. 1912. Svo.

6982 Deuxième congres international d'éducation morale a La Have

8 aoüt 1 -' 1—- Mémoires sur 1'éducation morale 1' 3e

Parrie et supplément. La Haye. 1912. — Compte rendu La Haye. 1913. Svo.

ü9S2_De Bond vom. Zodeiijk Onderwijs „The Moral Edueation

9 League" en zijne werkwijze. Door een lid van de M E L Amst. 1912. Svo. *

69S2 Seeond international moral edueation congress, The Hague

10 August 22 27, 1912. Papers eontributed by American wnrers and review of recent American literature on moral edueation. Published by the American committee of the international congress. (1912). Svo. *

7034 Zondervan (II.), Algemeen verklarend woordenboek. 5e Druk

2 van Kramers' Algemeene kunstwoordentolk. Gouda 1911 Svo.

7065 Maandblad voor bibliotheekwezen. 1% Jaarg. 's Grav

5 1913. Svo.

7U5_Nederlandsche bibliotheekgids. Uitgave vandeNederlandsche 1 Vereeniging van bibliothecarissen en bibliotheek-ambtenaren. Utrecht, 1913. 8vo.

Orgaan van de Bereden Artillerie. 1'—3" Jaarg. Utrecht 1 190S—10. 8vo. *

7211 The a™y review. Published under the direction of the 1 chief of the imperia] general sta ff. Vol IV—V London. 1913—... 8vo. '

7213 Revue militaire générale. 7e 1 1913— Svo.

Année. Paris.

Sluiten